Γιοκαρίνης
ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΣΑΜΟΥ
GO BACK TO HOME PAGE

Στην υγειά σας!   |   Cheers!   |   Prost!   |   Şerefe!

 
ΕΜΜ. ΓΙΟΚΑΡΙΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΛΕΞ. ΠΑΣΧΑΛΗ 4 · ΣΑΜΟΣ 83 100
TΗΛ: 22730 27288 · ΦΑΞ: 22730 23714
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΜΑΛΑΓΑΡΙ · ΣΑΜΟΣ 83 100
www.giokarinis.gr
e-mail: distillery@giokarinis.gr

  Copyright © 2013 Emm. Giokarinis S.A.